ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
ข้อมูลอัลบั้ม
แนวคนเคยกอด

ศิลปิน : ศักดิ์ ภูเวียง 

อัลบั้ม : แนวคนเคยกอด

วางแผง : กรกฎาคม 2549

กะคิดฮอดตั๊วะเนาะ
อ.งัวน้อย, สุภมาส สิมมี
มันบ่ใช่
สัญญาลักษณ์ ดอนศรี, สุภมาส สิมมี
สิไปได้จักน้ำ
สุภมาส สิมมี, ประสิทธิ์ ช่วยชื่น
แนวคนเคยกอด
สัญญาลักษณ์ ดอนศรี, สุภมาส สิมมี
ไปนำเขาอ้อนต้อน
ประสิทธิ์ ช่วยชื่น, สุภมาส สิมมี
แอบอ่านทางใจ
ปรีชา ขันทะวัต, สุภมาส สิมมี
คิดคืออ้ายบ่
ประสิทธิ์ ช่วยชื่น, สุภมาส สิมมี
ผู้ชายเหล้าขาว
สุภมาส สิมมี, ธนาธิป มะละโซ
สิเหลือหยังมาให้อ้าย
กิตติศักด์ โพธิสวัสดิ์, สุภมาส สิมมี
หมองูตายเพราะงู
สุภมาส สิมมี