ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
ข้อมูลอัลบั้ม
ลูกทุ่งนิรันดร

ศิลปิน : สายัณห์ นิรันดร 

อัลบั้ม : ลูกทุ่งนิรันดร

วางแผง : กรกฎาคม 2549

กุญแจเจ้าเขาก็มี
โสภณ ทองแก้ว
น้ำกรดรดใจ
ทวีศักดิ์ คงกลับ
น้ำตาผู้ชาย
สุรินทร์ ภาคศิริ
โทรศัพท์ไม่รับสาย
ทวีศักดิ์ คงกลับ
ไม้คานของแม่
ยายแหลม
เติมฟ้าเขียนรัก
ดวงจันทร์ วังสาลุน
แล้วแต่เธอ
ยายแหลม
คนไร้ค่าที่รัก
ยายแหลม
รักแท้แพ้หมา
สมบูรณ์ ปาราชิตัง
รักที่ไม่เคยพอ
ยายแหลม