ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
คือบ่บอก
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.