ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
ส่งกันชาตินี้พบกันชาติหน้า
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.