ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
คืนเพ็ญไม่เห็นจันทร์
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.