ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
เรื่องจิ๊บจิ๊บ
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.