ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
ตะแล็ดแต๊ดแต๊
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.