ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
มิวสิควิดีโอ
อ้ายตายน้องคงอยู่ไม่ได้
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.