ติดตามผลงานเพลงได้ที่ Youtube ช่อง Topline Music Official
ข่าวกีฬา
สมาคมคนหูหนวกวอนขอความช่วยเหลือขาดงบประมาณส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ไต้หวัน

สมาคมคนหูหนวกวอนขอความช่วยเหลือขาดงบประมาณส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ไต้หวัน


นายบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน์ นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้คัดเลือกนักกีฬา 8 ประเภท จากกีฬาทั้งหมด 17 ประเภท รวม 107 คน (นักกีฬาชาย-หญิงรวม 78 คน/เจ้าหน้าที่และล่ามรวม 29 คน) เพื่อเตรียมทีมและส่งนักกีฬาคนหูหนวกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนหูหนวกเอเชีย/แปซิฟิก ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-11 ต.ค.58 ที่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสมาคมฯ ตั้งความหวังไว้ที่ 4-5 เหรียญทอง 


อย่างไรก็ดี สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเตรียมทีมและส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว โดยสมาคมฯ ใช้งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จำนวน 3,450,000 บาท แต่ตอนนี้สมาคมฯ ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานด้านการใช้สอยและค่าวัสดุ ตนจึงขอโอกาสวิงวอนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจช่วยให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย ติดต่อสอบถามได้ที่ ม.ล.ณิชิอสิรย์ จักรพันธุ์ ฝ่ายประสานงานสมาคมฯ โทร.080-075-9914 

แหล่งที่มา :