ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 25.09.17 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9127.18
แก๊ซโซฮอล 9527.45
แก๊ซโซฮอล E2024.94
แก๊ซโซฮอล E8520.24
ดีเซล25.49
ก๊าซ CNG(NGV)13.46