ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 20.11.17 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9127.98
แก๊ซโซฮอล 9528.25
แก๊ซโซฮอล E2025.74
แก๊ซโซฮอล E8520.84
ดีเซล26.39
ก๊าซ CNG(NGV)13.46